Transport odpadów – wymogi

Od 24 stycznia 2018 roku obowiązują nowe przepisy związane z transportem odpadów. Zmianie uległy m.in. wymogi dotyczące oznakowania pojazdów przewożących odpady i dokumentacji oraz regulacje w sprawie transportu odpadów niebezpiecznych.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas transportu odpadów?

Podmioty, które w ramach swojej działalności produkują odpady, których nie są w stanie samodzielnie zutylizować lub poddać recyklingowi są zobowiązane do tego, aby dostarczyć je do organizacji specjalizujących się w tych procesach. Transport odpadów można zorganizować w ramach własnej organizacji lub zlecić go firmie zewnętrznej, np. Stena Recycling (stenarecycling.pl).

Do zasad obowiązujących w czasie przewozu odpadów zalicza się następujące zagadnienia:

  • rozdzielenie odpadów niebezpiecznych od innych odpadów — bardzo ważne jest, aby odpady szkodliwe nie miały kontaktu z pozostałymi, niemożliwe było ich wymieszanie i łączenie, ładunek musi być w odpowiedni sposób zabezpieczony,
  • niedopuszczenie do pylenia, wysypywania się, wylewania transportowanych odpadów, oraz zredukowanie do minimum uciążliwości zapachowej,
  • zabezpieczenie ładunku przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych — deszczu, wiatru oraz zbyt wysokim temperatur,
  • zabezpieczenie odpadów przed przemieszczaniem się w przestrzeni, w której są transportowane.

Transport odpadów — wymagane dokumenty

Przewóz odpadów musi być prowadzony wraz z odpowiednią dokumentacją potwierdzającą rodzaj transportowanych odpadów oraz dane podmioty zlecającego przemieszczenie. Dokumentem świadczącym o wykonywaniu tego rodzaju działalności mogą być: karta przekazania odpadów, podstawowy opis (charakterystyka) odpadów, faktura sprzedaży oraz inny dokument, w którym zawarte są informacje na temat rodzaju odpadów oraz danych zlecającego ich transport podmiotu. Ten inny dokument jest wystarczający w przypadku, gdy przewoźnik nie posiada karty, faktury lub opisu. Gdy transport odpadów będzie odbywał się za granicę, konieczny jest dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów.

Transport odpadów — oznakowanie pojazdów

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów dokładnie określa sposób, w jaki powinny być oznaczone pojazdy przeznaczone do przewozu.

Środki transportujące odpady powinny być wyposażone w tablicę koloru białego o wymiarach: 40 cm na 30 cm. Powinien się na niej znajdować napis “ODPADY” – czcionka koloru czarnego o wysokości minimalnej wynoszącej 10 cm i szerokości liter 1,5 cm. W przypadku, gdy pojazd jest zbyt mały, by można było na nim w widocznym miejscu umieści tablicę o takich wymiarach dopuszcza się jej zmniejszenie do następujących wartości: 30 cm na 12 cm, natomiast napis “ODPADY” – odpowiednio: 8 cm wysokość liter i 1,2 cm ich grubość.

Pojazdy przeznaczone do transgranicznego transportu odpadów muszą być oznakowane białą tablicą o wymiarach 40 cm na 30 cm, na której będzie widniała czarna litera “A” o wysokości 20 cm i szerokości linii 2 cm.

Post Author: Redaktor Serwisu

copyright 2017

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *