Co powinna zawierać umowa pożyczkowa?

W umowie pożyczkowej powinny znaleźć się dane i podpisy obu stron. Ważny jest też czas jej trwania, sposób spłaty chwilówki oraz wszelkie związane z nią koszty. Dokument musi posiadać też zapisy o możliwości reklamacji i odstąpienia od umowy.

 

Dane pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy

W przypadku pożyczki, której wartość przekracza 500 zł niezbędne jest podpisanie umowy pożyczkowej. Powinna zostać przygotowana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Najważniejsze elementy, które powinny się znaleźć w dokumencie to dane pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy. Niezbędne jest wpisanie pełnej nazwy firmy, adresu, a także numerów NIP, KRS i REGON. W umowie muszą też zostać zawarte imię i nazwisko, adres oraz kontakt do pożyczkobiorcy.

 

Czas trwania umowy

Następny ważny element potrzebny w umowie dotyczącej pożyczki online to czas jej trwania. Należy zawrzeć zarówno datę podpisania umowy (oraz miejsce), jak i harmonogram spłaty rat. Większość firm pozabankowych udziela chwilówek na okres od 30 dni nawet do 12 miesięcy. Czas dłuższy niż 6 miesięcy jest z reguły zarezerwowany dla stałych klientów konkretnej instytucji.

 

Przedmiot umowy pożyczkowej

W umowie pożyczkowej koniecznie musi znaleźć się też opis przedmiotu. Jeśli chodzi o firmy parabankowe, będzie to zawsze gotówka. Natomiast pożyczek mogą udzielać też osoby prywatne. Przedmiotem umowy staje się np. samochód lub laptop.

 

Wszystkie koszty związane z chwilówką

Umowa pożyczki powinna zawierać wszelkie koszty związane z udzieleniem – a co za tym idzie – spłatą chwilówki. Są to:

  • odsetki oraz sposób i termin ich płatności,
  • prowizja,
  • marża,
  • ewentualne ubezpieczenie.

Jeśli pożyczka jest związana z dodatkowymi opłatami, np. opłatą wstępną, one także muszą zostać zapisane w dokumencie.

 

Zasady spłaty pożyczki

Bardzo ważne jest, aby w umowie pożyczkowej znalazł się zapis o zasadach spłaty podjętego zobowiązania. Należy zaznaczyć, w jaki sposób trzeba oddać pieniądze – przelewem czy do ręki. W przypadku tego pierwszego rozwiązania w dokumencie musi widnieć informacja o tym, na jakie konto bankowe dokonać wpłaty. Pożyczkę można oddać jednorazowo lub rozłożyć na raty. Ich wysokość powinna zostać ustalona przed podpisaniem umowy. W dokumencie muszą zostać zapisane zasady wcześniejszego uregulowania pożyczki. Należy zaznaczyć czy można spłacić zaciągnięty dług przed terminem i czy wiąże się to z dodatkowymi opłatami. Niezwykle istotnym elementem umowy pożyczkowej jest też postępowanie w przypadku problemów z terminową spłatą zobowiązania. Firmy pożyczkowej stosują takie rozwiązania, jak przedłużenie terminu spłaty, pożyczka refinansująca lub rozłożenie pozostałej płatności na raty. Pożyczkobiorca powinien zostać poinformowany o tym, jakie są konsekwencje opóźnienia płatności.

 

Odstąpienie i reklamacja

Każda umowa pożyczkowa powinna zawierać zapis o możliwości odstąpienia od niej w ciągu 14 dni (zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim). W podpisywanym dokumencie muszą się znaleźć też informacje o tym, że pożyczkodawca może zerwać umowę, jeśli pożyczkobiorca nie spełnia określonych w niej warunków. Ważne są też zapisy dotyczące sposobu składania i rozpatrywania reklamacji, a także wypowiedzenia umowy.

 

Pozostałe elementy umowy

Jeśli pożyczka została zabezpieczona, np. poprzez poręczenie lub weksel, musi to zostać zapisane w umowie. Aby była ona ważna, powinna zostać podpisana przez obie strony, czyli pożyczkodawcę i pożyczkobiorcę.

 

Zobacz również: Czym jest rolowanie pożyczek?

Post Author: Redaktor Serwisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *